Falu kommun anser sig ha gjort tillräckligt – bestrider skadeståndskrav i fallet John Walter


Det var i juni 2021 som femåriga John Walter från Falun placerades på ett HVB-hem i Värmland. Han försvann därifrån och hittades senare död i ett närliggande vattendrag.

Ärendet har väckt stor uppmärksamhet och ledde till att hemmet som drevs av Platea stängdes. De anställda dömdes för vållande till annans död.

Föräldrarnas skadeståndskrav

I maj lämnade föräldrarna in ett skadeståndskrav till Falu kommun på närmare en miljon kronor då de ansett att kommunen, som placerade sonen på HVB-hemmet, ska ta ansvar för dödsfallet. 

Nu bestrider kommunen skadeståndskravet.

I överklagan skriver de bland annat att de brister som påtalats av föräldrarna och IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i bland annat den fysiska miljön på HVB-hemmet inte har påverkat placeringen. Kommunen har inte haft anledning att ifrågasätta Plateas tillstånd att bedriva verksamhet eller matchning som gjorts av föreståndaren.

Kommunen skriver också att de anser att nödvändiga åtgärder tagits för att skydda John Walter under placeringen på Platea.

Tagit för lång tid att svara

Det svar som kommunen nu gett kommer ungefär två månader efter att skadeståndskravet lämnats in.

Det är för lång tid enligt föräldrarna och Centrum för rättvisa som gav kommunen tre veckor på sig att svara och därför har stämt kommunen till Falu tingsrätt.

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Se när skadeståndet lämnas in till Falu kommun. Foto: Ann-Louise Julin/SVT