Wagnerledarens spektakulära förklädnader – imiterar filmkaraktär