Godsägarens poolbygge intill sjö i Katrineholm stoppas av länsstyrelsen


Knappt 50 meter från sjön som omfattas av strandskyddsbestämmelser finns i dag en äldre jordkällare. I november 2020 gav bygg- och miljönämnden i Katrineholm fastighetsägaren tillåtelse att ersätta källaren med ett 200 kvadratmeter stort poolhus.

Nämnden ansåg att bygget kunde ges dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Länsstyrelsen har nu satt stopp för byggplanerna genom att dra tillbaka dispensen. Enligt länstyrelsen skulle det nya bygget påverka strandskyddet negativt och hindra allmänhetens möjlighet att få tillgång till naturen runt sjön.

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

I videon ovan går vi igenom hur reglerna för strandskyddet ser ut. Foto: Storyblocks