HD-dom väcker förhoppningar hos skånske vinodlaren Håkan Hansson


2020 stämdes företaget av Systembolaget för att ha brutit mot den svenska alkohollagen och marknadsföringslagen. En dom från Patent- och marknadsdomstolen förbjöd e-vinhandlaren att sälja alkohol i Sverige.

Förra året fick företaget rätt, efter att ärendet prövats i Patent- och marknadsdomstolen, att på nytt börja sin försäljning av alkohol till svenska kunder.

Och nu slår även HD fast den domen.

”Omvälvande förändringar”

Den skånske vinodlaren gläds över dagens beslut och ser många förändringar på horisonten.

– Detta innebär en total förändring av hela detaljhandeln kring alkoholförsäljning i Sverige. Detta öppnar enorma möjligheter för oss som sysslar med detta, säger han.

Experten håller inte med

Jörgen Hettne är professor i handelsrätt och en expert inom EU:s konstitutionella utveckling med störst fokus på marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd. Han delar inte Håkan Hanssons syn på dagens dom.

– Det är inte en dom som skulle innebära ett hot mot alkoholmonopolet. Det är inget stort bekymmer i alkoholpolitisk mening, säger han.

Se och hör mer från både vinodlaren och experten i klippet ovan.