Ingen höjd lön för undersköterskor med bevis


Den som vill kalla sig för undersköterska behöver numera visa upp ett intyg från Socialstyrelsen.

Men den som får ut ett bevis kan inte räkna med extrapengar i plånboken – endast en region har beslutat om ett lönepåslag.

Majoriteten av landets regioner kommer inte att utöka lönekuvertet för den som ansöker och beviljas titeln undersköterska av Socialstyrelsen.

19 av 21 regioner uppger för TT att arbetsuppgifterna för en undersköterska inte kommer att förändras i och med införandet av skyddad yrkestitel och att lönen därmed inte kommer att påverkas.

”Beviset ger medarbetaren rätt att använda titeln undersköterska och därmed möjliggöra anställningsbarhet inom professionen. Detta bör i sig vara tillräckligt för att motivera den enskilda medarbetaren att ansöka om ett bevis”, skriver region Dalarna i ett mejlsvar.

Region Sörmland i sin tur uppger att något beslut inte fattats i frågan.

Tar kostnaden

En region väljer dock att gå mot strömmen. Region Västmanland har meddelat att ett utfärdat bevis kommer att innebära 400 kronor mer i lön.

– Det är ett sätt att visa att vi satsar på undersköterskorna och deras kompetens, säger Lars Almroth som är hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Precis som med legitimationsyrken som läkare, sjuksköterska och tandläkare tar Socialstyrelsen ut en avgift i samband med en ansökan. I våras beslutade regeringen att den ska ligga på 320 kronor för undersköterskor.

Även där uppger de flesta regioner att det är en summa som varje enskild person får stå för – precis som för yrkesgrupper som ansöker om en legitimation. Region Östergötland och fackförbundet Kommunal har dock bestämt att man ska ta den kostnaden.

”Utifrån det finansieras kostnaden för beviset för alla våra tillsvidareanställda undersköterskor”, uppger regionen.

”Måste löna sig”

Kommunal anser att den skyddade yrkestiteln är ett viktigt steg och hoppas i förlängningen att det ska leda till att undersköterskors kunskaper värderas högre – och att det kommer synas på lönen.

– Jag tycker att det är konstigt att inte fler arbetsgivare går ut och säger att de tar den kostnaden eftersom det här är så viktigt. Att man inte direkt kan gå ut och säga, som region Västmanland, att det här kommer att löna sig i längden, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande för Kommunal och tillägger:

– Ska man ha utbildade undersköterskor inom vård och omsorg så behöver man se till att det lönar sig att jobba som det.