Jakob hyr ut sex bostäder och bor gratis


Intresset för privatuthyrning startade 2014 när familjen köpte en villa där garaget var ombyggt till bostad.

Nu hyr Jakob och Isabelle Saturnus ut tre bostäder som klassas som privatuthyrning och tre bostäder i kategorin näringsverksamhet.

Hyresintäkterna täcker familjens basbehov. Paret säljer också rådgivning till andra privatpersoner som hyr ut bostäder.

Uthyrningen väcker känslor, säger Jakob Saturnus. 

– De som blir irriterade tror att vi utnyttjar människor. De tror att vi tar ockerhyror. Men vi tar 5 000-8 000 kronor för lägenheter som skulle kunna kosta 10 000–20 000 kronor.

Utredning om ökad privatuthyrning

Regeringen vill öka privatuthyrning och har nyligen tillsatt en utredning för att förenkla regler och göra det mer förmånligt att hyra ut bostadsrätter och Attefallshus.

Jakob Saturnus anser att dagens skatteregler är tillräckligt gynnsamma. Han anser dock att det måste bli mer lönsamt att bygga nytt som privatuthyrare.

– Intresset för privatuthyrning är störst bland låg- och medelinkomsttagare, men i dag är det är oftast bara övre medelinkomsttagare till höginkomsttagarna som har råd att bygga korrekt.

Han anser också att reglerna för uthyrning av Attefallshus bör ändras.

– Om uthyrningsbostaden sitter ihop med villan kan jag hyra ut den hela året med den gynsamma skatten för privatuthyrning. Handlar det däremot om en separat bostad, till exempel ett Attefallshus, så får man inte hyra ut bostaden hela året om man vill att uthyrningen ska klassas som privatuthyrning. 

Hyresgästföreningen kritisk

Hyresgästföreningen är kritiskt till regeringens utredning och anser inte att lösningen på bostadsbristen är fler hyresvärdar.

Jakob Saturnus anser att fördelarna med privatuthyrning överväger.

– Den största risken med fler privatuthyrare är att det kommer finnas hyresvärdar som inte är vana och inte kan reglerna. Vilket kan gå ut över både hyresgäst och hyresvärd, säger han och fortsätter:

– Men om antalet bostäder ökar kan det motverka dagens problem med ockerhyror.