Klusterbomber väcker oro bland världsledare


Ett flertal länder riktar nu kritik mot USA:s beslut att skicka kluster- ammunition till Ukraina.  

Storbritannien, Spanien, Kanada och Tyskland säger att de tar avstånd från användandet av klusterammunition.  

-Nej till klusterbomber och ja till det legitima försvaret av Ukraina, säger den spanska försvarsministern Margarita Robles.

Klusterbomber är förbjudet i 123 länder. USA, Ryssland och Ukraina har dock inte förbjudit det. Ryssland har skjutit klusterammuniton under kriget.