Polen förflyttar trupper till gränsen mot Belarus


Förflyttningen påbörjade under lördagen, uppger Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak på sin Twitter.

”Över 1000 soldater samt fordon och försvarsmaterial från 12:e och 15:e mekaniska brigaden har börjat röra sig mot landets östra del som en del i Operation ”Safe Poladsie”. Detta för att visa att vi är redo att svara på försök att destabilisera området vid gränsen till vårt land”, skriver försvarsministern på Twitter.

På bilder på sociala medier kan man bland annat se militärkolonner på de polska vägarna.

Kopplas till Lukasjenko

Förflyttningen kopplas till att Belarus erbjudit Wagnergruppen en fristad i landet, rapporterar Reuters. Även överstelöjtnant Joakin Paasikivi vid Försvarhögskolan kopplar förflyttningen till utvecklingen i Belarus.

– Det är en försiktighetsåtgärd på de signaler som kommit om att Wagnergruppen omgrupperar till Belarus. Men det är också en naturlig reaktion på Lukasjenskos höjda tonläge vad gäller kärnvapen, säger Joakim Paasikivi.