Svårare att smita från skatt för extrainkomster


– Vi tror det kommer betyda att fler redovisar sina inkomster och att skatteinkomsterna kan öka, säger Johan Falksäter på Skatteverket.

Skattereglerna är samma som tidigare, det nya är att digitala plattformar ska skicka vidare uppgifter till Skatteverket om vad kunderna tjänar via deras tjänster.

Vilka företag omfattas?

Företagen som omfattas är digitala plattformar som förmedlar uthyrning av privatbostäder, personliga tjänster, försäljning av varor och uthyrning av transportmedel.

– Men det krävs att företagen känner till ersättningen mellan kunderna. Handlar det bara om en annons är det inte säkert att företagen vet vilken ersättning kunden får.

En vanlig form av extrainkomst är uthyrning av bostäder. Enligt skattereglerna för privatuthyrning måste hyresintäkter på över 40 000 kronor deklareras.

Förra året var det 77 000 personer som tog upp att de hade inkomst från uthyrning av bostad. Enligt Skatteverkets kontroller är det vanligt att människor inte deklarerar hyresinkomster. 

Redovisas i deklarationen

De nya reglerna gäller från och med inkomståret 2023. Om du har haft extrainkomster via digitala plattformar ska den som driver plattformen lämna information om detta till dig och till Skatteverket senast 31 januari 2024 så att det finns med inför nästa års deklaration.

Precis som tidigare är det du som privatperson som ansvarar för att rapportera in extrainkomster som ska beskattas. Företagen måste inte rapportera in enstaka mindre försäljningar. Det krävs att en person sålt vid mer än 29 tillfällen och för mer än totalt 2 000 euro på en och samma plattform under ett år för att företaget ska vara skyldigt att lämna uppgifter till Skatteverket.

Förhoppningen är att de nya reglerna kan underlätta för privatpersoner, enligt Falksäter.

– Det kommer vara en bra hjälp när man deklarerar.

Vad händer om man inte redovisar?

– Då kan vi ställa frågor om det.