Försvaret upphandlar för miljardbelopp: ”Det här måste gå väldigt fort”


– Risken är att man inte gör rätt köp och naturligtvis betalar för mycket, säger Magnusson Henrekson, professor i nationalekonomi och specialist på offentlig ekonomi på Handelshögskolan, till SVT.

Tiden avgörande

Försvarets materielverk, FMV, gjorde beställningar på över 36 miljarder kronor förra året – en ökning med nästan hundra procent jämfört med året innan.

Men att köpa för så stora pengar under kort tid är ändå hanterbart, menar Göran Mårtensson som är chef för FMV.

– Tidsfaktorn är prioriterad nu. Det här måste gå väldigt fort eftersom vi har det säkerhetsläge vi har. Men vi gör inte avkall på kvalitet. De kravställningar vi har gentemot industrin måste hållas, säger Göran Mårtensson.

Saab är storleverantör

Hur mycket FMV har betalat för enskilda leveranser är hemligt. Men försvarsföretaget Saab har traditionellt varit en stor leverantör av vapensystem till det svenska försvaret. 42 procent av företagets försäljning förra året gick till Sverige. Det motsvarar drygt 15 miljarder kronor.

– Köpen sker genom professionella upphandlingar, säger Göran Mårtensson.

De närmaste åren fortsätter vapenköpen att växa. Anslag för materiel och anläggningsinköp låg förra året på 23 miljarder kronor. FMV:s prognos är att de växer till 46 miljarder kronor år 2025.