Försvaret upphandlar för miljarder | SVT Nyheter


Försvarsmakten lade nästan dubbelt så mycket pengar på beställningar av nya vapen och annan materiel förra året, jämfört med året innan.

Försvarets materielverk, FMV, gjorde beställningar på över 36 miljarder kronor under 2022. En ökning på nästan 100 procent jämfört med 2021. Samtidigt är FMV:s prognos att utgifterna kommer öka ännu mer. 2025 bedöms anslagen bli 46 miljarder.

Nationalekonomen Magnus Henrekson säger att det finns risker när stora upphandlingar ska göras på kort tid.