Mittuniversitetet startar utbildning i sydsamiska


Han konstaterar att söktrycket till samiska utbildningar ökat i höst, och det gläder honom. 

– Det stärker känslan av att vi tagit rätt beslut, säger han till SVT Sápmi. 

Start under 2025

Utbildningen är inrättad, och nu startar rekryteringen av personal. Planen är att de första kurserna ska kunna starta under 2025. 

Det finns ett stort behov av sydsamisk kompetens, konstaterar Anders Fällström. 

– Dels för att människor i det samiska samhället ska kunna sin historia och sitt språk, men också inom socialtjänst, sjukvård och skola behövs det mer och djupare kunskap om både samiskt språk och samisk kultur. 

Umeås kurs blir kvar

Sedan tidigare har Umeå universitet haft en sydsamisk utbildning i Östersund. Mittuniversitetets nya utbildning kommer att startas vid sidan om denna. 

– Det blir ytterligare en kurs, men universiteten kommer att diskutera om vi kan hitta samarbeten, säger Anders Fällström.