Rekordstor ökning av indragna studiebidrag – CSN: ”Kontinuerlig ökning”


Det är nya siffror från Centrala studiestödnämnden, CSN, som visar att andelen gymnasieelever som blir av med studiebidraget på grund av ogiltig frånvaro är högre än någonsin.

Bortsätt från pandemiåren har andelen elever som fick sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro ökat i flera år.

Ökning under 15 år

– Om vi undantar pandemiåren så har vi under de senaste 15 åren sett en kontinuerlig ökning av elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, säger Peter Engberg, analytiker på CSN.

På Gotland fick 13 procent av gymnasieeleverna indraget studiebidrag under läsåret 2022/2023 vilket motsvarar 236 elever. Även Mjölby har många elever, 12,8 procent, med indraget studiebidrag. Det motsvarar 129 elever. 

Kommunen med minst andel indragna studiebidrag i Östergötland var Söderköpings kommun med 4,9 procent av eleverna.