Sjuksköterskor: Säkerheten hotas i äldreomsorgen


De allvarliga bristerna på landets äldreboenden gör att det krävs att kommuner satsar på sjuksköterskor – och framför allt anställer fler, menar professorn Helle Wijk.

– Det är helt oansvarigt att lämna det till vårdbiträden och undersköterskor, säger hon.

I Ivo:s granskning uppger 7 av 10 sjuksköterskor att det finns patientsäkerhetsrisker på grund av det stora antalet patienter som varje enskild sjuksköterska har ansvar för inom äldreomsorgen.

Nästan lika många anser att brister i dokumentation och bristande tillgång till journaler innebär risker för patienterna.

Enligt Helle Wijk, professor vid Göteborgs universitet och sjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har det skett stora förändringar inom äldrevården över tid. I dag kräver många av dem som bor på ett boende avancerad vård – men förutsättningarna för att ge den typen av vård har man rustat ner på särskilda boenden, enligt henne.

– Vi måste ha fler sjuksköterskor som kan finnas nära de som bor där. Det är helt oansvarigt att lämna det till vårdbiträden och undersköterskor, som gör det bästa de kan. Men de har inte den avancerade kompetens som detta kräver.

”Det går inte”

Ivo pekar bland annat på bristande säkerhet när det gäller läkemedelshantering och dokumentationsbrister – sjuksköterskornas ansvar. Men med för få sjuksköterskor i den kommunala vården behöver sådana arbetsuppgifter delegeras vidare.

– Och för det tredje pekar Ivo på vård i livets slutskede. Hur kan man lämna ansvaret för den palliativa vården till medarbetare som inte har den kompetens som behövs? It goes without saying, man måste ha hög medicinsk kompetens i form av sjuksköterskor för en värdig och trygg palliativ vård, säger Helle Wijk.

Enligt henne måste man satsa mer pengar på att anställa sjuksköterskor.

– I dag kanske en sjuksköterska har ansvar för 400 äldre personer på fyra olika boenden, och så pratar man om att ge avancerade vårdåtgärder i livets slutskede. Det hör ju vem som helst att det inte går.

”Helt orimligt”

Helle Wijk tror inte att det är något problem att locka sjuksköterskor till den kommunala vården och omsorgen:

– Bara man får rätt förutsättningar. Men att lägga ansvaret för 3–4 äldreboenden på en nyutbildad sjuksköterska är så klart helt orimligt. Jag förstår att man inte tycker att det är lockande.

Kommunerna vet vad som krävs – men det går alldeles för långsamt, menar Helle Wijk.

– Man behöver ha specialistsjuksköterskor i kommunerna och man har börjat satsa på utbildningstjänster, likt det som finns på sjukhusen, där man som grundutbildad sjuksköterska kan bli specialist och få göra det på arbetstid med lön.