Omformulering av titeln: Att välja mellan pest och kolera med politikerna: ”Jag föredrar att bli bortvald från riksdagen”