Azerbajdzjan tar militära åtgärder i Nagorno-KarabachAzerbajdzjan har påbörjat en militär operation i utbrytarregionen Nagorno-Karabach, enligt nyhetsbyrån AFP. Staden Stepanakert har rapporterats vara under beskjutning. Nagorno-Karabach är formellt en del av Azerbajdzjan men fungerar i praktiken som en utbrytarregion under Armeniens inflytande. Azerbajdzjans försvarsdepartement meddelade att operationen syftar till att bekämpa terrorverksamhet i området, medan utbrytarregionen Nagorno-Karabach bekräftar att de har utsatts för beskjutning. Armenien motsäger dessa uppgifter och hävdar att läget vid gränsen är stabilt. Armenien erkänner inte Nagorno-Karabach som självständig. Azeriska myndigheter har skapat humanitära korridorer för att evakuera civila. Spänningarna har ökat mellan Armenien och Azerbajdzjan de senaste månaderna, med militär uppbyggnad och gegensidiga anklagelser om brott mot den vapenvila som förhandlades fram med rysk medling efter striderna 2020, där över 6 500 människor dog.