Fler språk i EU får avslås av mångaSpanien har föreslagit att de regionala språken katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella EU-språk. Detta möts dock med motstånd från flera andra medlemsländer. Kritikerna ifrågasätter främst kostnaderna, då det skulle kräva anställande av fler översättare och tolkar. Man undrar också vilka konsekvenser detta skulle få för andra minoritetsspråk. Kritikerna betonar även att Spaniens framstöt i EU huvudsakligen är kopplad till landets inrikespolitik, där regeringen försöker få stöd från regionala partier i Baskien, Katalonien och Galicien.