Framtidsplan för ett delat Europa – EU:s visionFrankrikes och Tysklands EU-ministrar har gett en expertgrupp i uppdrag att arbeta med EU:s framtid och presentera en gemensam plan. En rapport har tagits fram av tolv statsvetare och föreslår åtgärder för att få EU att fungera bättre, ordna utvidgningen och stärka den demokratiska legitimiteten och rättsstatens principer. I rapporten föreslås bland annat att ländernas veto-möjlighet i utrikes-, säkerhets- och skattefrågor ska avskaffas, samt att det ska bli lättare att straffa länder som inte uppfyller grundläggande principer. Rapporten ser även fram emot att EU ska vara redo för nästa utvidgning år 2030.