Kirjastojen työ suomen kielen edistämisessä vaarantunut ilman lisärahoitustaRuotsin Kuninkaallinen kirjasto on vuodesta 2021 alkaen vastuussa viiden kansallisen vähemmistökieleen resurssikirjastojen perustamisesta ja kehittämisestä. Näiden resurssikirjastojen tarkoituksena on edistää kyseisten kielten käyttöä Ruotsissa. Suomen Tukholman-instituutti toimii suomen kielen resurssikirjastona ja sen tehtävänä on tukea suomen kielen edistämistä kaikissa Ruotsin kirjastoissa. Kolme vuotta sitten hallitus myönsi 10 miljoonaa kruunua viiden resurssikirjaston kehittämiseen, ja nämä varat on käytetty pääasiassa henkilöresurssien hankintaan. Kirjaston yksikköpäällikkö Oskar Laurin korostaa, että ilman lisärahoitusta kirjastojen tuki kunnallisille kirjastoille häviäisi kokonaan. Hän painottaa myös, että tuen ylläpitäminen olisi välttämätöntä vähintään kymmenen vuoden ajan, jotta toiminnan vaikutuksia voitaisiin oikeasti arvioida.