Motorcyklist i olycka på Lockarps kyrkoväg: Reflektioner och lärdomarLarmet om olyckan kom strax efter klockan 12 på tisdagen i närheten av trafikplats Petersborg. En motorcyklist hade hamnat i diket enligt de första uppgifterna från polisen. Räddningstjänst, ambulans och polis har kallats till olycksplatsen för att agera. Enligt polisen är Lockarps kyrkoväg avstängd och även påfarten till trafikplats Petersborg samt ett södergående körfält på E6. Mer information kommer att uppdateras i artikeln.