Timrå får bakläxa av Trafikverket för TorsbodasatsningenEn het strid har blossat upp angående trafiklösningen kring den planerade storetableringen i Torsboda i Timrå. Trafikverket har nu uppmanat Timrå kommun att göra om och göra rätt i frågan.

Trafikverket har haft en dialog med kommunen där de påtalat bristen i kommunens detaljplan, både skriftligt och muntligt. Trots detta har kommunen antagit planen utan en godtagbar trafiklösning, enligt Trafikverket.

Trafikverkets överklagan gäller planerna för det norra markområdet i Torsboda, medan den tänkta fabriken ska byggas på det södra området.

Helena Werre, enhetschef för samhällsplanering på Trafikverket, menar att kommunen måste ta ansvar för konsekvenserna av etableringen. Det är Trafikverkets ansvar att E4:an är säker och framkomlig, men i kommunens detaljplan måste det finnas en tydlig plan för anslutning av nya vägar och trafikströmmar till E4:an.

Trafikverket betonar att hela etableringen kan stoppas om kommunens bristfälliga detaljplan blir slutgiltig.