Ungdomsbrottslighet: En helt ny trendJustitieminister Gunnar Strömmer (M) har kallat till ett möte med rådet mot organiserad brottslighet för att diskutera hur nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng kan stoppas. Strömmer anser att denna typ av brottslighet är helt annorlunda jämfört med vanlig ungdomsbrottslighet, med andra drivkrafter och strukturer. En av de utmaningar som har uppstått är att de unga gängkriminella har påverkat samspelet mellan SIS-hem och kommunala boenden. Mötesdeltagarna diskuterade även hur samarbetet mellan statliga och kommunala nivåer kan förbättras.