Frankrike bekämpar parasiternaFrankrikes transportminister, Clement Beaune, tar nu itu med det ökande antalet blodsugande vägglöss i landet. Beaune kommer att samla företrädare för olika reseföretag nästa vecka för att diskutera åtgärder för att skydda resenärer från dessa parasiter. Vägglössen har blivit allt vanligare i Frankrike och fångas ofta på bild och sprids i sociala medier.

Enligt uppskattningar har var tionde hushåll i Frankrike haft problem med vägglöss de senaste åren, vilket ofta kräver kostsamma åtgärder för att bekämpa dem. Till och med biografkedjan UGC har drabbats, där besökare har publicerat bilder på vad som ser ut som bett från vägglöss.

Paris stadshus har nyligen bett om hjälp från president Emmanuel Macrons regering för att bekämpa vägglössen och har uppmanat till skapandet av en insatsstyrka. Landets folkhälsomyndighet har också rekommenderat försiktighet vid hotellvistelser och begagnatköp av möbler.

Vägglössen har återuppstått i Nord- och Västeuropa på grund av det ökade resandet, då de ofta sprids i resväskor. Dessutom har vissa vägglöss utvecklat resistens mot bekämpningsmedel. Vägglössen suger blod från människor och är aktiva främst på natten. På dagtid gömmer de sig i madrasser, möbler och väggspringor. Betten från dessa parasiter kan orsaka kraftiga reaktioner hos vissa människor.