Under nattvarden dog minst tio personer när kyrkans tak rasade in