En översättning av titeln kan vara: ”The Psychologists: More Arguments about Money in the Therapy Room”De flesta har fått mindre pengar att röra sig med på grund av de senaste årens prisuppgångar. Dessutom är Hanolia Engvall föräldraledig, vilket ytterligare påverkar hushållsekonomin. Hon och hennes partner diskuterar varje månad hur de ska hantera ekonomin.

Hanolia uttrycker att situationen är jobbig. Pengar är alltid ett känsligt ämne och ibland måste de ta ett steg tillbaka och lugna ner sig innan de fortsätter diskussionen.

Bråk om ekonomi blir allt vanligare och är en vanlig anledning till separation. Maria Esk, som arbetar med parterapi, märker att fler tar upp ekonomiska konflikter som påverkar relationen.

Det är lätt att bråka om pengar, och det dyker upp i olika vardagssituationer. Det är också många beslut som ska tas kring pengar. Det blir särskilt tydligt när man har mindre att röra sig med, enligt Maria Esk.

Ofta handlar bråken om olika syn på hur pengarna ska användas. Ena parten kan vara benägen att spara medan den andra vill spendera. Det klassiska sparandet kontra slöseriet är något som många kan känna igen sig i, säger Maria Esk.

Lyckligtvis finns det strategier för att enas kring ekonomin. I videon delar psykologen Maria Esk sina bästa tips för att hålla relationen stark även när ekonomin är knaper.