Förslag om dna-register ratas av myndighetenIntegritetsskyddsmyndigheten (IMY) motsätter sig förslaget att koppla svenskarnas pass till ett dna-register för att underlätta för polisen, enligt en ny artikel. IMY anser att förslaget strider mot svensk grundlag och EU-rätten, och rekommenderar att det inte genomförs. Biometriutredningen, som presenterades i somras, föreslår att polisen ska få använda register med fingeravtryck, dna, ansiktsbilder och röstupptagningar. IMY betonar att det finns behov av att bekämpa grov brottslighet, men ser faror med övervakning och biometriska register. De varnar för att ett register för ansiktsigenkänning i kombination med kamerabevakning kan leda till att de flesta människor på allmän plats blir identifierade. IMY:s jurist, Lisa Zettervall, uttalade sig om saken i ett pressmeddelande. Arkivbild av justitieminister Gunnar Strömmer som tar emot biometriutredningen av chefsjuristen Eric Leijonram tillhörande texten.