Jämställdhetsstrejk på Island: Kvinnor kräver lika lönIslands kvinnor strejkar för att uppnå jämlikhet

På tisdagen gick Islands kvinnor, inklusive statsminister Katrín Jakobsdóttir, ut i strejk för att protestera mot ojämlika löner och könsbaserat våld. Statsministern valde att stanna hemma och förväntade sig att andra kvinnor i hennes regering skulle göra detsamma.

Arrangörerna av strejken uppmanade kvinnor och ickebinära att vägra både betalt och obetalt arbete, inklusive hushållssysslor, under dagen. Statsminister Katrín Jakobsdóttir uttalade att Island ännu inte har nått målen för full jämställdhet och att den könsbaserade löneskillnaden fortfarande är oacceptabel år 2023.

Strejken påverkade bland annat skolorna och vården, där majoriteten av personalen är kvinnor. Det statliga mediebolaget Rúv beslutade även att minska antalet tv- och radiosändningar under dagen.

Årets kvinnostrejk anses vara den största sedan den första strejken ägde rum den 24 oktober 1975, då 90 procent av kvinnorna vägrade arbeta, städa eller ta hand om barn som en protest mot diskriminering på arbetsplatsen. Året efter antogs en lag på Island som skulle garantera jämlikhet oavsett kön.

Island har under 14 års tid rankats som världens mest jämlika land enligt World Economic Forum. Bland de kriterier som mäts inkluderar löner, utbildning och vård.