Kinesiskt skepp pekas ut i Kabelsabotagen i ÖstersjönRyssland och Kina misstänks för sabotaget i Östersjön
Ett misstänkt sabotage av undervattenskablar i Östersjön har lett till att både Ryssland och Kina hamnat på radarn som misstänkta för att ligga bakom. En intressant upptäckt har gjorts i utredningen, där en ”klump” har hittats och pekas ut som särskilt relevant. Det är ännu oklart vem som ligger bakom sabotaget och utredningen pågår. För att läsa hela artikeln krävs prenumeration.