Poliskåren lider av omfattande trötthet och frustrationPolisförbundets ordförande, Katharina von Sydow, säger att den pågående våldsvågen i Sverige sätter enorm press på polisen och att återhämtning blir allt svårare. Polisen Jenny berättar att hon nyligen har kommit tillbaka från en kommunikation i Uppsala och att det har varit svårt att täcka behoven på hemmaplan. Polisförbundet önskar att arbetsgivaren tar restiden på allvar och inte använder fridagar för resor i tjänst. Von Sydow betonar också att de som jobbar i Stockholm och inte har restid också dras med tunga arbetsuppgifter och svårigheter att återhämta sig.
Enligt von Sydow är det förståeligt att Polismyndigheten prioriterar det grova våldet, men det finns frustration över att det brottsförebyggande arbetet blir lidande. För att hindra nyrekryteringen behövs det fler aktörer i samhället involveras. Polis Jenny pekar också på det faktum att varje gång man fyller hålen på ett ställe så uppstår nya på ett annat.
Den senaste våldsvågen i Sverige har inneburit flera skjutningar, sprängningar och mord. Polisen har svårt att hinna med och det leder till trötthet och bristande återhämtning. Polisförbundet ser lösningen i att få arbetsgivaren att ta restiden på allvar och att fler aktörer i samhället involveras för att hindra nyrekryteringen till den kriminella miljön.