Spridning av kriget i Gaza utanför MellanösternKriget mellan Israel och Hamas kan ha långtgående konsekvenser utanför Mellanöstern. Västvärldens ledare är därför angelägna om att begränsa konflikten.

Det finns tre möjliga scenarier om kriget eskalerar:
1. En global lågkonjunktur hotar.
2. Spänningar mellan öst och väst, samt nord och syd blir allvarliga.
3. Terrorism kan sprida sig till andra delar av världen.

Det är viktigt att agera för att förhindra dessa negativa följder.