Svensk socialtjänst skyddar barn, inte kidnappar demUnder en demonstration för Gaza på Sergels torg i Stockholm jämfördes svenska socialtjänstens omhändertagande av barn med Hamas kidnappningar av israeliska barn. Statsministern, Ulf Kristersson, anser att dessa påståenden utgör ett säkerhetshot och är farliga, speciellt när terrorister riktar hot mot Sverige och svenskar. Påståendena om att den svenska socialtjänsten kidnappar muslimska barn som omhändertas enligt lagen om vård av unga har spridits i en omfattande kampanj de senaste åren. Säkerhetspolisen har identifierat kampanjen som en faktor till det försämrade svenska säkerhetsläget och tros bedrivas av aktörer utanför Sverige. Statsministern betonar att svenska socialtjänsten skyddar barn och inte kidnappar dem. Demonstrationsarrangörer medger att en talare, Sulaiman Abualfita, inte stod med på talarlistan men fick tillåtelse att tala i slutet av manifestationen. Abualfita säger att han frivilligt gav över micken när hans tal var slut och anser att det var relevant att lyfta frågan om LVU-omhändertagande. Han kallar statsministern för hycklare och förnekar att kampanjen är desinformation eller ett hot mot Sverige.