Åklagaren förväntade sig sänkta straff i TovefalletÅklagare Thobias Wilhelmsson ersattes av Adam Rullman inför hovrättsförhandlingarna. Efter att hovrätten nu har sänkt straffen för de två åtalade kvinnorna, har Wilhelmsson uttalat sig till SVT och sagt att han inte är överraskad.

Wilhelmsson betonar att det viktigaste är att hovrätten fastställer att det var 20-åringen som bär ansvaret för Toves död och dömer henne för mord.

Domen från hovrätten fastställer att Tove dog av kvävning genom manuell strypning, men pekar också på att vissa tillkommande faktorer kan ha påverkat dödsförloppet.

Advokaten Clea Sangborn, som företräder den 20-åriga kvinnan, meddelar att hon kommer att överklaga domen till Högsta domstolen (HD). Hon säger att hon och hennes klient har diskuterat möjligheten att få en ny prövning.

Hovrätten frikänner däremot den 19-åriga kvinnan från mordanklagelsen, men dömer henne istället till ett år och sex månaders fängelse för grovt gravfridsbrott. Enligt hovrätten finns det otillräckligt med bevis för att styrka 20-åringens påstående om att 19-åringen var inblandad.

Advokaten Peter Gillberg, som företräder den 19-åriga kvinnan, säger till SVT att hans klient är mycket nöjd med domen och känner en stor lättnad.