Billerud varslar 350 anställda, flera i Gävle drabbas