Elev attackerade Oscar, 11, på skolgården – Föräldrar väljer att hålla sina barn hemmaFöräldrar i Skåne har hållit sina barn hemma från skolan i flera veckor efter att en klasskamrat misstänks ha våldtagit 11-åriga Oscar. Trots anmälan till polisen och att övergreppet avbröts av lärare, fortsätter den misstänkta förövaren att gå kvar i klassen. Oscar får nu undervisning i ett separat klassrum, medan den misstänkta förövaren inte har flyttats på. Fallet har lett till att Centerpartiet kräver en snabb lagändring för att rektorer ska kunna flytta elever med hänsyn till offren i liknande situationer. Föräldrar som håller sina barn hemma riskerar böter enligt skoljuridisk expert Mikael Hellstadius. Skolan har inte gett något tydligt svar på vilka åtgärder som har vidtagits för att garantera att något liknande inte händer igen. Föräldrar är besvikna och frågar sig vad de alternativ har om de inte vill skicka sina barn till en skola där de inte känner sig trygga. Skolan hänvisar till sekretess och kommenterar inte beslutet att inte flytta på förövaren. Kommunen följer ”praxis” och hänvisar till Skolverkets råd och rekommendationer.