Svagheter i utredningen om Toves dödGöta hovrätt har identifierat flera brister i utredningen om mordet på 21-åriga Tove. En av de viktigaste frågorna i fallet var vilken roll den yngre kvinnan spelade vid dödsfallet. Hon hävdade att hon sov när Tove dog, medan den äldre kvinnan påstod att 19-åringen höll fast Toves händer medan hon blev strypt. Den yngre kvinnan friades för mord i hovrätten, men Göta hovrätt påtalade bristerna i polisutredningen och kritiserade polisen för att de inte genomfört en rekonstruktion av händelsen. Domaren Andréa Erliden menade att detta kunde ha klarlagt händelseförloppet och om kvinnornas uppgifter stämde överens med hur badrummet såg ut. Rättens ordförande Niklas Rundberg konstaterade att avsaknaden av en rekonstruktion kanske påverkat hovrättens möjlighet att döma i fallet. Hovrätten påpekade även att det inte genomfördes någon rättsmedicinsk undersökning av de misstänkta kvinnornas kroppar, vilket betraktades som en brist i utredningen. Domstolen dömde den äldre kvinnan till 16 års fängelse för mord och grovt gravfridsbrott, medan den yngre kvinnan friades för mord men dömdes för grovt gravfridsbrott till ett års och sex månaders fängelse.