Ukrainska oron växer efter USA:s val av ny talman – fruktan för minskat stödUSA har hittills varit den största bidragsgivaren till Ukraina i kriget mot Ryssland, och Ukraina är beroende av stödpaketen från väst. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har under en pressträff tidigare i oktober uttryckt att det är ukrainarnas mod och det fortsatta stödet som kommer att avgöra hur kriget fortskrider.

Emellertid har onsdagens val av Mike Johnson som talman skapat oro för att hjälpen från USA kan utebli. Det finns politisk oenighet i USA när det gäller stödet till Ukraina, vilket gör situationen osäker.

SVT:s USA-korrespondent, Fouad Youcefi, har beskrivit valet av Mike Johnson som ”mycket dåliga nyheter för Ukraina”. Talmannen i USA har en betydande roll och ses vanligtvis som den mest inflytelserika personen i kongressen då senaten är mindre maktfullkomlig. Talmannen har möjlighet att kontrollera dagordningen i representanthuset för att genomföra sin egen politiska agenda och bestämma vilket regelverk som ska följas för enskilda ärenden. Det är osäkert om Johnson kommer att stödja fortsatt stöd till Ukraina, eftersom han tidigare har röstat nej till sådana frågor.

SVT:s ukrainakorrespondent, Elin Jönsson, som befinner sig i Ukraina, beskriver den stora oron som har uppstått efter talmansvalet. Enligt henne är soldaterna mycket medvetna om vilka vapen som kommer från vilka länder och hur mycket stöd de får. Många följer den amerikanska inrikespolitiken mycket noggrant och de är väl medvetna om konsekvenserna av att stödet uteblir.

Det återstår att se hur det amerikanska talmansvalet kommer att påverka Ukraina och deras krig mot Ryssland.