Varför invasiva arter utgör ett hotEnligt en ny analys har den svartmunna smörbulten blivit invasiv i vissa svenska vatten. Samtidigt ersätter lupiner prästkragar och blåklockor. Invaderande arter som dessa kan orsaka stora problem för naturen och människor. De kan konkurrera ut inhemska arter och påverka hela ekosystemet. Dessutom kan de sprida smitta och orsaka stora kostnader för samhället och enskilda personer. Med ökat resande och mer världshandel förs nya arter till Sverige i en högre omfattning än tidigare. Dessutom gör klimatförändringar att vissa arter får det lättare att trivas och bli invasiva. För närvarande finns det 257 främmande arter i Sverige med hög risk för invasivitet. Dessutom finns det en EU-lista över invasiva arter, varav 25 finns i Sverige. Att begränsa spridningen av invasiva arter är något som vi alla kan bidra till genom att tänka på vad vi gör i våra trädgårdar, med exotiska husdjur och vid fiske. Det är viktigt att inte slänga växtavfall i naturen eller komposten och att undvika att införa fröer eller plantor från andra länder. Det är också rekommenderat att rengöra båtar och fiskeredskap för att förhindra spridningen av invasiva arter.