20 procent färre döda inom fem år – Uttrycks istället som: Antal dödsfall minskar med 20 procent inom fem år.Utredningen om svensk narkotikapolitik, genomförd av särskilde utredaren Thomas Lindén på uppdrag av regeringen, har lagt fram förslag om att minska den narkotikarelaterade dödligheten med 20 procent inom fem år. Utredningen betonar även vikten av skadereducering och föreslår ett nationellt förebyggande program med fokus på tidiga insatser. Lindén påpekar att det finns stora regionala skillnader i vården och att det nuvarande arbetet inte är tillräckligt kunskapsbaserat. Debatten om narkotika har länge varit polariserad och Lindén framhåller betydelsen av pragmatism och skadereducerande åtgärder. För att rädda fler liv behöver narkotikastrafflagen ses över, enligt utredaren. Exempel på konkreta insatser är brukarrum där narkotika kan intas under övervakning av vårdpersonal och möjlighet att testa köpt narkotika för att kontrollera dess innehåll. Utredningen beställdes av den tidigare socialdemokratiska regeringen i mars 2022 och har tagit ett och ett halvt år att genomföra. Frågan om avkriminalisering eller legalisering har inte inkluderats i utredningen.