Antalet personer som testar positivt för covid-19 ökar.Statsepidemiologen Magnus Gisslén meddelar att antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige fortsätter att öka och att detta kan vara början på en ordentlig topp under hösten och vintern. Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport visar en stigande kurva över antalet fall, där det har ökat med 38 procent jämfört med föregående vecka. Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 ökar också, men det är fortfarande på låga nivåer. Gisslén påpekar vikten av vaccination och att vaccinationsinsatsen mot covid-19 och säsongsinfluensan kommer att inledas den 7 november. Vaccination rekommenderas särskilt för personer äldre än 65 år och personer yngre än 65 år som tillhör riskgrupper.