Dödsvapnet i Bryssel nu lagligt i Sverige – Ändring i svensk lagstiftning godkänner användning av vapnetVapentypen AR-15, som användes för att döda två svenskar och skadade en tredje i Bryssel, är nu lagligt att inneha som jaktvapen i Sverige. Detta trots att det är förbjudet i Norge och även kopplas till flera dödsskjutningar i USA. Polisen uttrycker sin åsikt att det är fel att AR-15 är tillåtet som jaktvapen i Sverige.