En elev vägrade vila från idrotten och attackerade läraren med slag och sparkarÖstersunds kommun har rapporterat ett incident där en elev angripit skolpersonal, enligt en anmälan om tillbud som kommunen har gjort. Enligt anmälan inträffade incidenten när den aktuella elevens lag blev beordrade att ta en paus för att det var ett annat lags tur att spela. Eleven gick till attack mot skolpersonalen och sparkade och förstörde undervisningsmaterial. Därefter ska eleven ha attackerat en lärare med en plastkäpp. När läraren försökte slå bort käppen ådrog hen sig skador på handen såsom svullnad och smärta. Annan personal lyckades ta käppen från eleven, men denne hämtade en annan käpp och försökte återigen attackera personalen. Eleven ska även ha sparkat på personal. Skolans rektor har nu anmält händelsen som ett tillbud av fysiskt våld till Arbetsmiljöverket.