Gymnasieeleverna rankar ekonomi högstEn trendig utveckling syns i gymnasievalet där ekonomiprogrammet har blivit allt mer populärt för elever. Enligt statistik från Skolverket är det nu det vanligaste förstahandsvalet, före samhällsprogrammet som tidigare låg i topp.

Under de senaste åren har ekonomiprogrammet fortsatt att attrahera en ökande grupp elever. Inför det nuvarande läsåret var det framförallt pojkarna som sökte i större utsträckning. För pojkarna är ekonomiprogrammet det vanligaste förstahandsvalet, följt av teknikprogrammet.

Bland flickorna är samhällsprogrammet fortfarande det vanligaste valet, dock är ekonomi en nära andra plats. En möjlig förklaring till ekonomiprogrammets popularitet är att eleverna hoppas på att få en viss valfrihet.

Enligt Skolverket är ekonomiprogrammet högskoleförberedande men det finns även goda möjligheter till jobb efter gymnasiet. En liknande trend syns för teknikprogrammet där man också kan få jobb efter avslutade studier.

Bland yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet det vanligaste förstahandsvalet, följt av fordons- och transportprogrammet.

Totalt sökte 130 000 elever till ett nationellt program inför läsåret 2023/24. Av dessa valde 63 procent högskoleförberedande program och 37 procent yrkesprogram.