”Högre takt efterfrågas i utredningen av polisens användning av miljardtillskott, enligt regeringen”Regeringen kommer att utvärdera användningen av de stora tillskotten till Polismyndigheten och särskilt fokusera på hur polisen lockar till sig fler medarbetare. Justitieminister Gunnar Strömmer anser att polisen behöver öka takten i sitt arbete. Mellan 2023 och 2024 kommer polisens anslag att öka med drygt 3,7 miljarder kronor, vilket innebär totalt nästan 41 miljarder kronor. Ekonomistyrningsverket kommer att analysera hur pengarna används fram till november nästa år. Regeringen vill särskilt granska polisens närvaro och om pengarna används för att öka antalet poliser och därmed förbättra den lokala närvaron. Målet är att Sverige ska nå genomsnittet för polistäthet i EU, men hittills ligger landet långt efter. Strömmer anser att takten måste öka och att flera åtgärder behövs för att uppnå målen.