Indisk indignation över dödsstraffenIndien fördömer starkt dödsdomar mot åtta indiska män i Qatar

Indien har starkt fördömt dödsdomarna mot åtta indiska medborgare i Qatar. Indiens regering har uttryckt oro och kräver en omedelbar omprövning av domen.

De åtta männen, alla medborgare i Indien, har dömts till döden i Qatar för att ha varit inblandade i ett mordfall. Indien anser att dödsdomarna strider mot internationella rättsnormer och att det inte förekom en rättvis rättegång.

Indiens utrikesminister har uttryckt sitt missnöje med domen och betonat vikten av att respektera mänskliga rättigheter och rättvisa processer. Indien har även krävt att de indiska medborgarnas rättigheter skyddas och att de får tillgång till juridiskt stöd.

Qatar har ännu inte kommenterat den indiska regeringens uttalande, men det förväntas att frågan kommer att diskuteras i diplomatiska kanaler mellan de två länderna.

Dödsstraff är fortfarande tillämpligt i Qatar och har använts i flera fall tidigare. Flera människorättsorganisationer har även tidigare kritiserat Qatar för bristande respekt för rättvisa processer och mänskliga rättigheter.

Indien fortsätter att pressa på för en översyn av domen och arbetar för att skydda sina medborgares rättigheter.