Införande av mobila sjukvårdsteam i Skåne enligt LandskronamodellenEtt projekt i Landskrona har introducerat en ny form av mobila sjukvårdsteam där sjukvården kommer till multisjuka patienter istället för att patienterna måste ta sig till sjukvården. Projektet har blivit framgångsrikt och har förbättrat vården enligt region Skåne. Att få vård hemma underlättar för patienten, särskilt för de som är sköra och har mycket kontakt med vården. En forskningsstudie från Lunds universitet har visat flera positiva resultat hos både patienter, närstående och sjukvården gällande dessa mobila sjukvårdsteam i Landskrona. Nu kommer fler kommuner i Skåne att testa detta projekt, och Svalöv har redan infört mobila sjukvårdsteam. Resultaten har varit så bra att man vill undersöka om detta koncept fungerar lika bra i glesbygden runt Kristianstad och Ystad. Det betonas dock att detta projekt inte är en besparingsåtgärd utan handlar om att möta patienternas behov och frigöra resurser för att användas på rätt sätt inom vården. De mobila närsjukvårdsteamen består utöver läkare och sjuksköterskor även av kuratorer och medicinska sekreterare. Kuratorernas roll är att ge stöd, uppmuntran, information och avlastning till patienter och anhöriga i frågor som rör patientens sjukdom.