Rätten till utbildning måste tas ifrån



Reaktionerna på Aftonbladets avslöjande om svenska Kunskapsskolans skolsatsningar i Mellanöstern har varit massiva. Vänsterpartiet kräver att skolan förlorar sin utbildningsrätt och Sverigedemokraterna kallar skolans agerande för ”fullständigt oetiskt”. Kunskapsskolan har kritiserats för att bedriva en skola i Mellanöstern med strikt könsuppdelad undervisning och obligatoriska koranstudier, i samarbete med vapentillverkaren Saab. Ägarna till Kunskapsskolan förnekar dock att skolans vinster har använts till dessa satsningar. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar anser att skolkoncernen inte har en värdegrund som är förenlig med svenska värderingar och kräver att de fråntas rätten att bedriva utbildning. Även Socialdemokraterna reagerar kraftfullt på granskningen och anser att skolpeng inte bör användas i vapenaffärer. Sverigedemokraterna anser att det är oetiskt att blanda in verksamheter med barn i vapenaffärer och att investera i skolverksamheter med koranstudier och strikt könsuppdelad undervisning. Statsminister Ulf Kristersson (M) har ingen uppfattning om olika länders interna skolpolitik, men förutsätter att svenska företag följer lagarna både i Sverige och de länder de etablerar sig i.