Salwan Momika, som brände en kopia av Koranen, ska utvisas.Koranbrännaren Salwan Momika, som tidigare skulle utvisas från Sverige, har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd. Migrationsverket beviljade uppehållstillståndet med anledning av verkställighetshinder. Enligt Migrationsverkets beslut får Momika ett tidsbegränsat uppehållstillstånd från den 25 oktober 2023 till den 16 april 2024. Han får också en resehandling under samma period. Dessutom har han fått ett återreseförbud på fem år.

Salwan Momika har meddelat att han inte kommer att lämna landet och att han kommer att överklaga beslutet. Han menar att Migrationsverkets beslut riskerar hans liv och att han misstänker att myndigheten har blivit pressad politiskt.

Under de senaste två åren har det varit ett stort antal koranbränningar i Sverige, där majoriteten av dem har anordnats av Salwan Momika. Många av dessa bränningar har lett till upplopp och oroligheter. Videofilmer från dessa händelser har även spridits över världen och väckt ilska och kritik i flera muslimska länder.

Momika har tidigare uttalat att hans mål har varit att få Koranen förbjuden i Sverige.