Svenska militärbaser ska öppnas för USA:s tillgång.USA och Sverige förväntas snart underteckna ett nytt militärt samarbetsavtal som gör det lättare för amerikanska styrkor att verka i Sverige. Enligt försvarsminister Pål Jonson har förhandlingarna gått snabbare än förväntat och avtalet förväntas vara klart denna vecka. Avtalet, Defence Cooperation Agreement (DCA), syftar till att Sverige snabbare ska kunna ta emot amerikanskt militärt stöd och möjliggör att USA kan lagra försvarsmateriel på svenska militärbaser. Enligt Jonson kommer avtalet att träda i kraft nästa höst och vilka baser som kommer att användas är ännu okänt. Jonson tror inte att överenskommelsen ökar hotet mot Sverige utan menar att en stark amerikansk närvaro i norra Europa är krigsavhållande och stabiliserande. Vilken typ av försvarsmateriel som kommer att lagras kommer att avgöras i samförstånd mellan USA och Sverige. Det kan inkludera stridsfordon, ammunition och vapensystem. Avtalet reglerar även att amerikanska soldater kommer att lyda under amerikansk lag när de är i Sverige, men svensk rätt kommer att gälla om ett större brott begås. Andra länder i regionen, såsom Norge, de baltiska länderna, Polen, Ungern och Tjeckien har redan liknande DCA-avtal, medan förhandlingar pågår i Danmark och Finland.