Ukrainas segerchans i kriget hotas av industrikrisenDen här artikeln handlar om en industriell kris som hotar Ukrainas chanser att vinna kriget mot Ryssland. Natos generalsekreterare varnar för att uppoffringar fortfarande måste göras och frågar sig hur de ska kunna betalas. Sverige har tagit ett steg närmare Nato, vilket glädjer NIF (Nato Industry Forum). Mötet hölls vid Arlandastad utanför Stockholm och samlade över 800 deltagare från olika företag och länder. Delegationer från Australien, Georgien, Japan, Sydkorea och Ukraina var också närvarande. Krisen handlar om att Nato-ländernas industrier behöver förse Ukraina med nödvändig utrustning för att vinna kriget, men försvarssektorn har försvagats sedan kalla krigets slut och kan inte hantera en konflikt av denna omfattning. Situationen beskrivs som ohållbar och Europas industrier måste öka sin kapacitet. Artikeln nämner att det finns två lösningar på lång sikt: bygga upp stora lager av ammunition eller ha en stor industriell kapacitet i beredskap. Båda alternativen är kostsamma och det blir en verklig kostnad för samhället. Ukrainas strategiska industriella minister betonar att den högsta kostnaden är människoliv. Han uppmanar Västeuropa att investera i Ukraina och börja med underhåll, reparation, montering, forskning och till sist fullskalig produktion. En möjlig satsning är att bygga det svenska pansarskyttefordonet CV 90 i Ukraina. Sveriges försvarsminister identifierar åtgärder för att lösa industrikrisen, som långsiktiga förutsättningar för industrin, riktade upphandlingar av ammunition och en utvecklad statlig försvarsindustristrategi. Han betonar också vikten av strategiskt tålamod och att stödja Ukraina långsiktigt. Han säger att den industriella kapaciteten måste ökas för att möta det nuvarande kriget i Europa.