Ungern begär förklaring från SverigeUngerska ministern Gergely Gulyás kräver en förklaring av den kritik som svenska politiker har riktat mot Ungerns demokratiutveckling innan Ungerns parlament godkänner Sveriges Natoansökan, enligt en artikel i Aftonbladet.

Gulyás, som ansvarar för premiärminister Viktor Orbáns kontor, säger att svenska politiker måste förklara vad som har hänt de senaste årtiondena. Han säger att om svenskarna anser att deras åsikt var ett misstag måste de tydliggöra det. Om de anser att de hade rätt undrar Gulyás varför de vill vara med i en klubb med Ungern.

Ungern vill ha en bra relation med Sverige, säger Gulyás, och om det uppnås kommer det inte att finnas några hinder för Sveriges anslutning.

Utrikesminister Tobias Billström anser att Ungern bör påbörja Sveriges ratificeringsprocess. Han säger att han gläds över att ratificeringsprocessen har startat i det turkiska parlamentet och att frågorna kommer att diskuteras i deras utrikesutskott. Vad gäller Ungern är läget annorlunda, där är frågan färdigbehandlad och skulle kunna avgöras genom en slutvotering.

Billström förväntar sig att Ungern börjar och genomför voteringen så snart som möjligt, eftersom Turkiet har en